Dabar svetainėje 227 svečiai ir narių nėra

Rugsėjis 2023
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2022-2023 mokslo metais Kaišiadorių r. mokyklos-darželio „Rugelis“ pradinių klasių vyr. mokytojos Elenos Bagdonienės Anglų kalbos klubo „Big Ben“ užsiėmimuose 1-4 klasių mokiniai žaidžia įvairius mokomuosius, lavinamuosius, komandinius žaidimus. Užsiėmimų metu mokiniai bendrauja vartodami kasdieninės anglų kalbos šnekamosios kalbos žodžius, frazes. Tokiu būdu mokiniai pagerins angliškų garsų tarimo įgūdžius, išmoks vartoti pagrindines kalbines struktūras dainuodami, žaisdami žaidimus, kartodami ritmines skanduotes. Komandiniai žaidimai anglų kalba skatins vaikus prisiimti atsakomybę, pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti. Informacinių technologijų taikymas (siužetų filmavimas, žodyno vizualizavimas ir kt.) klubo veikloje plėtos vaikų kūrybiškumą, įtvirtins etiško bendravimo taisykles. 

Daugiau informacijos Tel. Nr. 867103505 arba  el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Strategija organizacijoje yra siejama su švietimo organizacijos ateitimi, pokyčiais bei pažanga. Vadovo strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijos - nuolat tobulinamos atnaujinant žinias ir skiriant laiko refleksijai. Esamus ir potencialius švietimo įstaigų vadovus kviečiame į seminarą „Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas: strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas“. Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. Kaina - 149 Eur
Mokymai vyks: 2023 m. gegužės 2, 9, 16, 23, 30 d. 13.00-17.00 ZOOM platformoje.
Mokymus veda Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė, švietimo įstaigų vadovų mentorė, turinti 28 metų vadybinio darbo bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo mokyklose patirties, edukologijos magistrė.
Informacija apie mokymus teikiama el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir tel. Nr. +37067103505.
Programos registracijos registracijos Nr.K211000970, ID 320052. Registracijos data 2020-12-02. Galioja iki 2023-12-02. 

Edukacinė muziejų veikla - svarbi muziejinės veiklos sritis, kuri atnaujinta atsižvelgiant į Lietuvos švietimo vykstančius pokyčius. Dalyvaudami šioje programoje muziejininkai turės galimybę išsiaiškinti atnaujinti ugdymo turinio pokyčius, edukacinių programų rengimo atsižvelgiant į kompetencijų ir vaiko raidos aprašus ypatumus. Registracija į mokymus - https://bit.ly/3SBIcun
Programos tikslas - tobulinti muziejų darbuotojų edukacinių programų rengimo gebėjimus,  remiantis atnaujintų Bendrųjų programų turiniu, kompetencijų ir vaiko raidos aprašais. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIVATUMO POLITIKA

 Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Šioje Asmens duomenų apsaugos privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatyta, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
1.3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

KAS MES?

2.1. Mes – tai Viešoji įstaiga Kaišiadorių švietimo centras, įmonės kodas 305416094, registracijos adresas Gedimino g. 117-26, LT - 56144 Kaišiadorys. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas arba tvarkytojas.

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1. a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant ir BDAR, reikalavimų;
 2. b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 4. IP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 1. a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis savanoriškai, siekdamas su mumis sudaryti sutartį, kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus,. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 2. b) Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
 3. c) Kai Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose Jūs patalpinote savo gyvenimo aprašymą (CV), socialinių tinklų, pvz. LinkedIn, kuriuose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save.
 4. d) Kai Jūsų asmens duomenis sutarčių, teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (pvz. mūsų klientų – kitų organizacijų).

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 1. a) Sutarčių vykdymo tikslu. Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Tik sutarčių numatytais atvejais ir įstatymo nustatyta tvarka tvarkome informaciją apie gimimo datą, amžių, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą ir kt. asmens duomenis, kurie nėra laikomi ypatingai jautriais.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai (i) potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Bendrovės, vykdymo metu ar (ii) duomenų subjektas, pats būdamas potencialiu klientu ar tiekėju, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos su duomenų subjektu, vykdymo metu.

 1. b) Kandidatų atrankos į Viešosios įstaigos siūlomas darbo vietas tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Jei Jūsų duomenis gausime iš kitų šaltinių, gautus duomenis tvarkysime tik gavę Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu ir laikotarpiu.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jo gavimo dienos.

 1. c) Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

5.2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

6.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: unikalus sesijos ID numeris, naršymo duomenys, informacija apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius, apsilankymo svetainėje statistika, trukmė, naršyklės informacija, lankytojo parinkčių sąrašas,  pradžios laikas,  ir kt.

6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 1. a) kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
 2. b) naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
 3. c) kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 4. d) paslaugų plėtrai; ir
 5. e) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).

6.5. Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
 2. b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

6.6. Visa informacija apie interneto svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia [www].

6.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. b) svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
 3. c) išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.

6.8. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

 

KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti ar siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.

8.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
9.2. Mes negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

IŠORINĖS SVETAINĖS

10.1. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

11.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. b) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 3. c) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis.

 KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:
siunčiant paštu – Gedimino g. 117-26, LT - 56144 Kaišiadorys. Siunčiant e. paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Privatumo politikos paskelbimo data 2020-05-01

 

 

 Švęskime Lietuvos gimtadienį klausydami prasmingų eilių. Dalinamės LRT laidos „Karantino lyrika“ įrašais:

              Arūnas Vozbutas skaito Maironio eiles
              Vytautas Rumšas skaito Justino Marcinkevičiaus eiles
              Toma Vaškevičiūtė skaito Salomėjos Nėries eiles.

Nuoširdžiai Jūsų - 
Kaišiadorių švietimo centras